Blogs Tin Tức

Nổi Bật

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TRỌNG ÂM TIẾNG ANH


BÍ KÍP LÀM BÀI TRỌNG ÂM 

1. Trọng âm rơi vào gốc từ

Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào một từ, trọng âm của từ đó sẽ không thay đổi.
e.g: ‘comfortable - un’comfortable
em'ploy - em'ployment
‘popular - un’popular
Ngoại lệ: ‘undergrowth - ‘underground

2. Trọng âm rơi vào trước những từ tận cùng bằng:

tion: pre’vention, ‘nation
sion: in’vasion, dis’cussion
ic: po’etic, eco’nomic
ical: ‘logical, eco’nomical
ance: im’portance, ‘distance
ious: in’dustrious, vic’torious
Những từ tận cùng bằng ive, ous, cial, ory,… thì trọng âm cũng rơi vào trước nó.
*)Trường hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

3. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ nó ngược lên với những từ tận cùng bằng:

ate: ‘decorate, con’solidate
ary: ‘dictionary, i’maginary

4. Những danh từ và tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất:

e.g: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children
Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy
Trường hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

5. Những động từ có hai âm tiết, trọng tâm thường rơi vào âm tiết thứ hai:

e.g: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …
Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter,...

6. Những từ được tạo thành bởi hai gốc từ, trọng âm thường rơi vào gốc đầu:

e.g: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick

ST facebook - Nguyễn Bích Ngọc
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Item Reviewed: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TRỌNG ÂM TIẾNG ANH Description: Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ. Rating: 5 Reviewed By: San San News Blog
Scroll to Top